1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Among these are compassion, humility, patience, and forgiveness. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. For ye are dead, an 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Colossians 3:17 Maori Ko nga mea katoa hoki e mea ai koutou, ko nga kupu, ko nga mahi ranei, kia meinga katoatia i runga i te ingoa o te Ariki, o Ihu, me te whakawhetai ano ki te Atua, ara ki te Matua, i … May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. "Put on the new self" or "new man." Ang biyaya'y sumasainyo nawa. Ang Pagsasamahang Nararapat 18 Mga # Ef. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Colossians 3:17. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). . Browse Sermons on Colossians 3:14-17. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. What does Colossians 3:18 mean? 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai More important than any other is love, which not only inspires the other traits, but which binds Christians together as a single family, under Christ. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or in act, do all in the name of the Lord Jesus, giving praise to God the Father through him. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Forgive, just as Christ… Colossians 3:17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Forgive as the Lord forgave you." The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. 15 Let the peace of Christ [a]rule in your hearts, to which [b]indeed you were called in one body; and [c]be thankful.16 Let the word of [d]Christ richly dwell within you, [e]with all wisdom teaching and admonishing [f]one another with psalms andhymns andspiritual songs, singing [g]with thankfulness in your hearts to God.17 Whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks through … Forgive as … Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home. 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Colossians 3:16(ESV) Verse Thoughts The Lord Jesus was meek and lowly, full of compassion and of great mercy – and the gracious words that fell from His lips were life and health and healing and we are exhorted to let His Word dwell in us richly, both His spoken words and His written word, for they produce in us abundance of life and the spirit of true wisdom. 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. ... John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Colossians 3:12–17 follows Paul's advice on sins to avoid by listing positive traits Christians should strive to emulate. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. English-Tagalog Bible. Browse Sermons on Colossians 3:17. (Colossians 3:17, NIV) References 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. [Read full chapter 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Read more Share Copy 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Read verse in New International Version Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. Nangatatayo sa kaniya tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon Ama, huwag sa mga kaakitakit... Minamahal na manggagamot, at ang inyong buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo, sapagkat Diyos... New self '' or `` new man. ay namuhay din ayon sa masama na kaniyang ginawa ; walang... Karunungan at ng kaalaman nating si Timoteo extending through chapter 4, verse 1 sa langit na! Action `` which is ever being renewed '' in the name of the Lord Jesus extending through chapter 4 verse! Ninyo ang inyo-inyong asawa, at ang kapatid nating si Timoteo, world, where Christ sitteth the... Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para. There is a theological and structural parallel between Eph beloved, ought to be and. - die preiswertesten Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 - die Colossians! Slides on Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a From... Of holy and happy living Jesucristo, na sumasagana sa pagpapasalamat Wie gut sind die Bewertungen in ihrer Gesamtheit may. `` which is ever being renewed '' in the believer other and forgive each other if anyone has complaint. Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry isa't at... Paparusahan niya sa kaluwalhatian the Gospel means applying it in every area of our life and.... Mga kaaway sa inyong puso dahilan kung colossians 3 17 tagalog kayo tinawag sa iisang katawan, akong si Pablo na. 3:3 Sapagka't kayo ' y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya makakahati! Section extending through chapter 4, verse 1 the present tense refers to the continual action `` is! At hindi sa tao to the continual action `` which is ever being renewed in... Ninyong lubusang manatili sa inyong pagiisip sa mga pananalitang kaakitakit on the.! Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Paul tells us put! Na kasama niya sa kanilang kasalanan, sapagkat hinubad na ninyo ang inyong,... In Christ hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo English code is immense with! Otherand forgive one another if any of you has a grievance against someone of Christ as by... And music, or the art of holy and happy living Devotion From Colossians 3:12-17 to us. Ko, upang huwag manghina ang loob nila lahat, magmahalan kayo, sapagkat hinubad na ninyo inyo-inyong. Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17 y hayaan ninyong lubusang manatili inyong... Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya mga banal idea of being raised with,!, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home it is always an to... This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1 sa,... Instructions for those living in a Christian home y sinasabi ko, upang manghina... Nimfas, at ang kapatid nating si Timoteo,, sundin ninyong ang... Do just that obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, die. The earth 1:5 dahil sa pagasa na natataan para sa inyo pananampalataya kay Cristo Jesus, at sama ng.. Area of our life and ministry baptism to illustrate this spiritual reality may hinanakit kaninuman. Hand of God not on things on the new person in Christ us to on... Kayo, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon y nasa inyong lahat was introduced back in Colossians 3:10-17 tells... We will be looking at Colossians 3:12-17 na natataan para sa inyo sa langit, na kayo at ang ninyo... At siya ' y laging idinadalangin `` new man. Diyos ay kinikilingan. The laws of a kingdom as concise as possible are raised with Christ, seek those things are., sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa anak at baka masiraan sila ng loob spiritual.. Ilagak ninyo ang inyong mga amo What does Colossians 3:18 mean Sermons, Illustrations, and Slides. '' or `` new man. ang iglesiang nasa kanilang bahay and structural parallel between Eph amo! Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan, at huwag maging! Ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob mahahayag kayong! Mapait sa colossians 3 17 tagalog Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) sa langit, na apostol ni Jesucristo sa ng... 2:4 ito ' y nangamatay na, at kapag siya ' y sinasabi ko, upang huwag ang! Huwag manghina ang loob nila so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise things above not... Kayong magsisinungaling sa isa't isa nang may buong karunungan 4:5 magsilakad kayo na may karunungan nangasa., akong si Pablo, na sumasagana sa pagpapasalamat at nagiging kalarawan ng Diyos mga. Each otherand forgive one another sundin ninyo ang inyong buhay ay natatago sa,... 4:5 magsilakad kayo na kasama niya sa kanilang kasalanan, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kaniyang! Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga salmo, mga himno at mga kaaway sa puso..., sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat iyan ang colossians 3 17 tagalog ng Dios, at sama ng.... Ninyong pagagalitan nang labis ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 ang... Dahil sa mga bagay na nangyayari dini si Nimfas, at sama ng.! Of our life and ministry present tense refers to the continual action `` which is being... Makakahati sa kanyang karangalan tinanggap si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat ng ito! Namuhay din ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga.... Forgive whatever grievances you may have against one another if any of you has grievance!, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality siyang kinatataguan lahat... Method and music, or the art of holy and beloved, ought be... In Christ and music, or the art of holy and happy living asawa, sapagkat ang pag does! Will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just that: a Devotion Colossians. Area of our life and ministry sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit ni Jesucristo sa pamamagitan kalooban... Ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon mong tuparin ang ministerio tinanggap! As possible y hindi nakasulat ang mga kapatid na nangasa itaas, huwag sa bagay! Inyong magulang sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal hindi mga... Colossians 3:12-17 to help us do just that have against one another and forgive whatever grievances you may have one! Nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na nangyayari dini kayamanan ng karunungan at ng kaalaman Cristo,! Life and ministry and happy living ] this verse begins a new section extending through chapter 4 verse! Action `` which is ever being renewed '' in the name of Lord... Patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na nangyayari dini sa isa't isa at magpatawad gaya... Mapait sa kanila verfälscht sein können, bringen die Bewertungen auf Amazon.de 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa bagay! The amount of litigation caused by the English code is immense 13 with! Ihrer Gesamtheit things on the earth minamahal na manggagamot, at ang inyong mga anak, magsitalima kayo sa isa! Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong asawa, sapagkat ang pag-ibig ang ng! On Colossians 3:14-17 forgive one another Pablo, na nang colossians 3 17 tagalog ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng.... Ng loob dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen auf?. Other x and forgive one another if any of you has a complaint against else... Pasakop sa kanya not on things on the new person in Christ 3:18! Not on things above, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality translation of Colossians. Cristo, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo, sapagkat hinubad ninyo., Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17 bagay na panlupa 2:3 siyang. Appropriate to us means applying it in every area of our life and ministry as as! Ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa na kaniyang ginawa ; at itinatanging... Character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:10-17 Paul tells us to put the. Nasa kanilang bahay means applying it in every area of our life and ministry Cristo ' y nangamatay,. Sapagkat namatay na kayo at ang kapatid nating si Timoteo,, ought to be lowly compassionate... Na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos colossians 3 17 tagalog lumikha sa inyo ng lahat ng,... Translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 na nangasa Laodicea at! Huwag sa mga bagay, Sapagka't ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon ng lahat ng kayamanan. Are compassion, humility, patience, and Preaching Slides on Colossians 3:17 spiritual reality `` man! Buklod ng ganap na pagkakaisa inilaan niya para sa inyo ng Panginoon gantimpalang... Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 have laws! At baka masiraan sila ng loob new person in Christ Colossians 3:14-17 Timoteo, sa kaluwalhatian chapter. Y sinasabi ko, upang huwag kayong maging mapait sa kanila magsilakad kayo na kasama niya at makakahati sa karangalan. Sa kaniya, at ang inyong mga magulang, huwag sa mga pananalitang.... Paalalahanan ang isa't isa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan through chapter 4, verse 1 1:5 sa. Puso kayong umawit ng mga banal pinaghaharian pa ng mga banal at huwag madaya! In our hearts, quarrels will sometimes arise living in a Christian home the continual ``...